Phối hợp cung cấp thông tin về ứng phó biến đổi khí hậu với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt NamThực hiện nhiệm vụ nhà nước về ứng phó với biển đổi khí hậu (BĐKH), Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công thương được giao nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá các quy định liên quan đến biến đổi khí hậu trong chính sách thương mại của một số thị trường trọng điểm và trong các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đề xuất giải pháp ứng phó và xây dựng sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng đối với một số ngành hàng xuất, nhập khẩu chủ lực của Việt Nam”.

Đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ cung cấp một số thông tin liên quan đến nhiệm vụ nêu trên.

Download Phiếu điều tra, khảo sát tại đây.

Xem thêm ...