Phôi thép ASEAN tăng hơn 700 USD/tấnGiá nhập khẩu phôi thép tiếp tục giữ vững ở Đông Nam Á do phế liệu quốc tế tăng mạnh.

Tại Manila, phôi 100mm của Nga được chào bán ở mức 710 USD/tấn cfr, trong khi phôi thép lò cao khu vực ASEAN cho lô hàng tháng 12 được chào ở mức 735-740 USD/tấn cfr (ngày 15/10/2021). Chào bán phôi thép lò cảm ứng của Ấn Độ ở mức 685-695 USD/tấn cfr và phôi lò cảm ứng của Việt Nam ở mức 715 USD/tấn cfr, có sự phân chia rộng giữa các chào hàng.

Giá chào bán phôi thép của Nga thấp hơn dự kiến vì đây là hàng giao tháng 1, với thuế xuất khẩu thép của Nga sẽ hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1. Đơn đặt hàng 24.000 tấn phôi thép 125mm của Nga giao dịch ở mức 693 USD/tấn cfr tại Manila vào ngày 4 tháng 10.

Một nhà nhập khẩu ở Manila cho biết, chào giá phôi thép Việt Nam ở mức 750 USD/tấn cfr và từ Malaysia là 745 USD/t cfr vào ngày 12 tháng 10.

(Kallanish 18/10/2021)

Xem thêm ...