Sự kiện ngành thép tháng 4/2015Hội thảo quốc tế lưu động 2015 "Sử dụng năng lượng hiệu quả trong các nhà máy thép hiện đại". Hội nghị tham vấn các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn mạ kim loại và sơn phủ màu

4

Xem thêm ...