Sự kiện ngành thép tháng 5/2015Hội nghị và triển lãm Seasi 2015. Khóa đào tạo "Lý thuyết và kinh nghiệm vận hành các Nhà máy Cán sản phẩm dài"

5

Xem thêm ...