Sự kiện ngành thép tháng 7/2015Đoàn khảo sát của Tiểu ban Xúc tiến thương mại (TPRC) của hiệp hội Thép Đông Nam Á (Seaisi) và Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA). Tập đoàn Hoa Sen khởi công nhà máy mới và khánh thành giai đoạn 1 nhà máy tôn tại Nghệ An

7

Xem thêm ...