Sự kiện về thép phế và nguyên liệu thô ASEAN 2022Viện Gang thép Đông Nam Á tổ chức sự kiện ĐẦU TIÊN chỉ tập trung vào thép phế và nguyên liệu thô trong khu vực. Trong vài năm qua, dòng vốn đầu tư mới từ nước ngoài cũng như từ các công ty trong nước đã làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu sản xuất thép và nhu cầu nguyên liệu thô trong khu vực. Ngành thép ASEAN nên thích ứng với cấu trúc mới này như thế nào và tác động của cấu trúc mới này là gì?

Sự kiện trực tuyến diễn ra vào ngày: 23 – 25 tháng 5 năm 2022

Chương trình hội thảo xin xem tại đây.

Link đăng ký tại đây

Tại sự kiện này, SEAISI rất vui mừng tập hợp các ngành công nghiệp lại với nhau để chia sẻ thông tin và thảo luận về hướng phát triển của ngành thép trong ASEAN.

Tham gia sự kiện, bạn sẽ nhận được kiến ​​thức và thông tin tốt nhất từ ​​nhiều chuyên gia và CEO các công ty thép lớn. Bạn sẽ có quyền truy cập vào mạng lưới của chúng tôi bao gồm các thị trường mới trên khắp ASEAN. Một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của bạn với những người chơi lớn trong ASEAN.

Các chủ đề được đề cập trong sự kiện:

LUYỆN GANG VÀ LUYỆN THÉP: THỊ TRƯỜNG VÀ TRIỂN VỌNG

– Triển vọng và cập nhật thị trường quặng sắt & thép: Tác động đến nhu cầu thép ASEAN hiện tại

– Sự phát triển trong khu vực: Ảnh hưởng đến nhu cầu quặng sắt so với phế liệu

– Tập trung đặc biệt vào Trung Quốc: các chiến lược đầu tư và tác động đến nhu cầu quặng sắt và phế liệu thế giới

– Khử cacbon và tính bền vững

– Những thách thức trong việc giảm phát thải carbon trong công nghệ luyện gang và luyện thép

– Tài trợ cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai các-bon thấp

– Nền kinh tế tuần hoàn

QUẶNG SẮT (THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ QUẶNG SẮT)

– Công nghệ luyện gang và luyện thép đối với thị trường ASEAN

– Thị trường và xuất khẩu quặng sắt Australia

– Thị trường và xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ: Những điểm đến chính?

– Xuất khẩu quặng sắt Brazil: Chất lượng và Sự sẵn có

– Những phát triển mới nhất trong chế biến quặng sắt, mang lại các giải pháp để giải quyết lượng khí thải carbon trong ngành thép.

– Công nghệ mới trong luyện gang và luyện thép.

PHẾ LIỆU (THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ LUYỆN THÉP)

– Phế liệu sắt toàn cầu: theo dõi nguồn cung và khả năng cung cấp trong năm 2022 và triển vọng

– Thách thức đối với nhu cầu phế liệu.

– Làm thế nào để ASEAN có thể tiến tới một tương lai khử cacbon?

– Có bao nhiêu phế liệu được tạo ra từ xây dựng / ô tô / đồ gia dụng?

– Ngành công nghiệp phế liệu ở ASEAN: Làm thế nào để thu gom và xử lý tốt hơn?

– Công nghệ tái chế phế liệu và quan điểm an toàn

– Giải pháp thu hồi nguyên liệu cho phế liệu chất lượng và không độc hại.

– Các mô hình quản lý và kinh doanh để giúp giảm thiểu tác động môi trường của việc thu gom và xử lý phế liệu.

– Những thách thức về quy định đối với việc thu gom và buôn bán phế liệu sắt.

 

 

Xem thêm ...