Sửa đổi danh sách nước được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép (SG04)



Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ này.

Theo quy định của Hiệp định Tự vệ của WTO và Luật Quản lý ngoại thương (Điều 92), các nước đang phát triển thỏa mãn 02 điều kiện dưới đây sẽ được loại trừ không bị áp dụng biện pháp tự vệ:

(i) Lượng nhập khẩu từ từng nước vào Việt Nam không vượt quá 3% lượng nhập khẩu vào Việt Nam;

(ii) Tổng lượng nhập khẩu vào Việt Nam của các nước này không vượt quá 9% tổng nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, Quyết định 2968/QĐ-BCT và Quyết định 4086/QĐ-BCT có Phụ lục liệt kê danh sách các nước đang phát triển được loại trừ áp dụng biện pháp.

Theo số liệu nhập khẩu của Hải quan Việt Nam, trong giai đoạn 2018 – Quý 1 năm 2019, lượng nhập khẩu sản phẩm phôi thép từ Malaysia và Kazakhstan đạt trên 3% (vượt ngưỡng không đáng kể).

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1482/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2019 sửa đổi danh sách các nước được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ với phôi thép theo Quyết định số 4086/QĐ-BCT, theo đó loại Malaysia và Kazakhstan khỏi danh sách này. Đối với sản phẩm thép dài, danh sách loại trừ vẫn giữ nguyên như tại Quyết định 4086.

Quyết định 1482 có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Tải Quyết định 1482/QĐ-BCT tại đây.

             Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 7303.7898 (máy lẻ: 111)

Email: quynhpm@moit.gov.vngiangphg@moit.gov.vn

Nguồn: Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Xem thêm ...