Tenova: Hội thảo trực tuyến ngành thépSố hóa, công nghiệp 4.0, khử cacbon, tính bền vững, kinh tế quay vòng: các công nghệ và mô hình kinh doanh mới ảnh hưởng đến ngành kim loại như thế nào? Đăng ký hội thảo trực tuyến trên web của chúng tôi, bạn sẽ có được quan điểm của các chuyên gia làm việc sát cánh với các nhà sản xuất kim loại hàng ngày; Hội thảo sẽ nêu bật những cơ hội và thách thức của các ứng dụng công nghệ sáng tạo cụ thể.

Hội thảo trực tuyến Tenova: Chương trình Tháng 9 – Tháng 11/2020

Ngày 22 tháng 10 năm 2020 (15:00 CEST) – Hệ thống phân tích độ rung và phát hiện khuyết tật cuộn hoàn chỉnh, hiện đại, với sự tham gia của ANDREA TOGNONI, Giám đốc sản phẩm Pomini @Inspektor.

Ngày 26 tháng 10 năm 2020 (15:00 CET) – Phát triển Thiết kế Lò nung, với sự tham gia của MARK GIESE, Giám đốc Tenova Pyromet.

Ngày 29 tháng 10 năm 2020 (16:00 CET) – Cải tiến kỹ thuật để cải thiện độ an toàn và độ tin cậy ở các lò nung kim loại cơ bản, với sự tham gia của HUGO JOUBERT, Giám đốc Tenova Pyromet.

Ngày 02 tháng 11 năm 2020 (15:00 CET) – Số hóa xưởng cán: một cách để đạt được mức độ hiệu quả và độ tin cậy cao hơn, với sự tham gia của LUIGI MARGAGLIO, Kỹ sư bán hàng Pomini @Tenova S.p.A.

Ngày 05 tháng 11 năm 2020 (15:00 CET) – Kỹ thuật cuộc cách mạng xanh của ngành luyện gang, với sự tham gia của ANDRE ESTERHUIZEN, Tổng Giám đốc Tenova Pyromet.

Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây  

Xem thêm ...