Thái Lan công bố Bản dữ liệu trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn mạ màu nhập khẩu từ Việt NamNgày 15 tháng 12 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan về việc ngày 8 tháng 12 năm 2016 Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã thông báo gửi Bản dữ liệu trọng yếu (Bằng tiếng Thái Lan) kết luận điều tra trong khuôn khổ vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn mạ màu (Painted hot dip galvanized of Cold rolled steel and painted hot dip plated or coated with aluminum zinc alloy of cold rolled steel) nhập khẩu từ Việt Nam.

Một số thông tin về vụ việc:

           –  Ngày khởi xướng điều tra: 11 tháng 9 năm 2015

           – Sản phẩm bị điều tra: Tôn lạnh có mã HS: 7210.70.10.012 7210.70.10.013    

7210.70.10.014 7210.70.10.015 7210.70.10.022 7210.70.10.023 7210.70.10.024 7210.70.10.025 7210.70.10.032 7210.70.10.033 7210.70.10.034 7210.70.10.035 7210.70.10.042 7210.70.10.043 7210.70.10.044 7210.70.10.045 7210.70.10.052

7210.70.10.053 7210.70.10.054 7210.70.10.055 7210.70.10.062 7210.70.10.063 7210.70.10.064 7210.70.10.065 7210.70.10.090 7210.70.90.030 7210.70.90.040 7210.70.90.050 7210.70.90.060 7225.99.90.090 7212.40.10.090 7212.40.20.090 7212.40.90.090 7226.99.19.090 và 7226.99.99.090

– Nguyên đơn: Công ty NS Bluescope.

Biên độ phá giá bị cáo buộc: 89.58%

Trong bản dữ liệu trọng yếu, mức thuế dự kiến có thể áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam từ 4,51% – 60, 26%.

DFT thông báo sẽ tạo cơ hội cho các bên liên quan gửi bản đệ trình nêu các ý kiến, lập luận dưới dạng văn bản tới DFT không muộn hơn 16.30 ngày 06 tháng 1 năm 2017 (giờ Bangkok).

Mặt khác, DFT cũng thông báo sẽ tổ chức phiên điều trần lúc 13.30 ngày 16 tháng 1 năm 2017 tại Tầng 16 – Phòng họp số 1601 Cục Ngoại Thương (DFT) nếu các bên liên quan có yêu cầu bằng văn bản và gửi tới DFT không muộn hơn 16.30 ngày 06 tháng 7 năm 2017 (giờ Bangkok). Văn bản yêu cầu cũng cần bao gồm tên của người tham gia (chỉ được tối đa 3 người) và chỉ những người đã đăng ký mới có thể tham gia phiên điều trần này.

Nhấp vào đây để nhận thông báo của DFT.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Bản dữ liệu trọng yếu (bằng tiếng Thái Lan), xin liên hệ:

Phòng xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: (04) 222 05012 (anh Hoàng Anh)

           Fax: (04) 222 05003

                                      (Phòng xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài)

Xem thêm ...