Thị trường thép tuần 25/7 đến 29/7/2016Giá nguyên liệu sản xuất thép SAMPLE PRICE SNAPSHOT JUL 28   +/- % US domestic HRC – EXW Indiana, $/s.ton  610 – 630  d 0.00  0.0%  CRC – EXW Indiana, $/s.ton  820 – 840  d 0.00  0.0%  Rebar – EXW US Southeast, $/s.ton  520 – 550  d 0.00  0.0%  Shredded Midwest US – delivered, $/l.ton  240 – 245  d 0.00  0.0%  N.Europe […]

Giá nguyên liệu sản xuất thép

SAMPLE PRICE SNAPSHOT

JUL 28

 

+/-

%

US domestic

HRC – EXW Indiana, $/s.ton

 610 – 630 

d

0.00

 0.0% 

CRC – EXW Indiana, $/s.ton

 820 – 840 

d

0.00

 0.0% 

Rebar – EXW US Southeast, $/s.ton

 520 – 550 

d

0.00

 0.0% 

Shredded Midwest US – delivered, $/l.ton

 240 – 245 

d

0.00

 0.0% 

N.Europe domestic

HRC – EXW Ruhr, €/t

 415 – 420 

d

0.00

 0.0% 

Europe domestic

Rebar – EXW NW Europe, €/t

 445 – 455 

d

-2.50

 -0.6% 

Turkey export

Rebar – FOB Turkey, $/t

 375 – 380 

d

0.00

 0.0% 

Black Sea export

Billet – FOB Black Sea, $/t

 317.50 – 317.50 

d

-2.50

 -0.8% 

HRC – FOB Black Sea, $/t

 360 – 365 

d

0.00

 0.0% 

East Asia import

HRC – CFR, $/t

 370 – 375 

w

-6

 -1.6% 

Rebar – CFR, $/t

 330 – 338 

w

+8

 +2.5% 

d: daily; w: weekly; m: monthly; q: quarterly; y: yearly;

2. Ước sản xuất – bán hàng thép xây dựng tháng 7 và 7 tháng 2016:

         Sản xuất tháng 7/2016 ước đạt 619.000 tấn, giảm 9%  so với tháng 6/2016 và tăng 1% so với tháng 7/2015

         Tiêu thụ trong tháng 7/2016 ước đạt 546.000 tấn, tăng  12,8 % so với tháng trước và tăng  4,6 % so với tháng 7/2015

         Tồn kho tháng 7/2016 khoảng 505.000 tấn, giảm  4 % so với tháng 6/2016 và  tăng 31,7% so với tháng 7/2015

         Giá thép trong tháng ở Miền Bắc không có thay đổi và  ở  Miền Nam có đơn vị tăng 100.000 đồng /tấn. Giá bán tại nhà máy ở Miền Bắc (chưa tính VAT và chiết khấu) là 9,4 – 9,9 triệu đồng/tấn và ở Miền Nam là 9,4 – 9,7 triệu đồng/tấn.

7 tháng đầu năm 2016

         Sản xuất ước đạt 4.558.047 tấn, tăng 25% so với 7 tháng đầu năm 2015 (3.646.205 tấn)

         Tiêu thụ ước đạt 4.381.920 tấn, tăng 22,5% so với cùng kỳ  năm trước (3.577.163 tấn)

Xem thêm ...