Thông báo gia hạn cho nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu về thời gian nộp bản trả lời câu hỏi trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép cán nguội (AD08)Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2703/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (AD08).

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại đã ban hành Công văn số 808/PVTM-P2 cho các công ty sản xuất trong nước, các công ty nhập khẩu về việc ban hành Bản câu hỏi điều tra trong vụ việc này. Theo đó, thời hạn gửi bản trả lời câu hỏi đầy đủ cho cơ quan điều tra muộn nhất vào 17h00 ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại đã nhận được công văn về việc đề nghị gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi.

Để tạo điều kiện cho các Công ty sản xuất trong nước, các Công ty nhập khẩu hoàn thiện bản trả lời câu hỏi, căn cứ Khoản 2, Điều 35 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra gia hạn thời gian nhận bản trả lời câu hỏi dành cho các Công ty sản xuất trong nước, các Công ty nhập khẩu đến 17h00 ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Đề nghị các Công ty sản xuất trong nước, các Công ty nhập khẩu gửi bản trả lời câu hỏi theo thời hạn quy định nêu trên tới địa chỉ: Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) – 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 128); Email: hoact@moit.gov.vn (chị Hoa); giangphg@moit.gov.vn./.

Tải Thông báo gia hạn tại đây.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Tin bài liên quan:

Bộ Công Thương ban hành Quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép các-bon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm (Mã số vụ việc: AD08) 

Thông tin cụ thể liên quan đến vụ việc, vui lòng xem tại đây:

1. Quyết định và Thông báo kèm theo;

2. Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp CBPG (bản công khai).

 

 

Xem thêm ...