Thông báo kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia (THQG) lần thứ 9 năm 2024Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 là kỳ xét chọn lần thứ 9, đã ngày càng khẳng định vị thế là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các sản phẩm thương hiệu mạnh trong nền kinh tế.

Thực hiện Quyết định số 1320/QĐ-TTg và Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, năm 2024, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 9 và sẽ tổ chức Lễ Công bố dự kiến vào quý IV năm 2024.

Quý doanh nghiệp có quan tâm, đủ điều kiện, mời đăng ký sản phẩm tham gia và gửi hồ sơ bản cứng và bản mềm (theo hướng dẫn tại tài liệu đính kèm) trước ngày 31 tháng 3 năm 2024 theo địa chỉ:

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: +84-24-39347628 (ext: 70, 76, 77, 89);

Email: thqg2024@gmail.com.

Hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam gồm các giấy tờ, tài liệu không cần chứng thực, được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ hướng dẫn đăng ký tham gia tại đường link sau: http://bit.ly/DangKyTHQG2024 hoặc quét mã QR sau:

Xem thêm ...