Thông báo về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu thép dây để sản xuất vật liệu hànNgày 29 tháng 9 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3914/QĐ-BCT về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn.

Trên cơ sở đánh giá hồ sơ dữ liệu của các doanh nghiệp, ngày 14 tháng 02 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số công ty nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn trong năm 2017.

Lượng miễn trừ được tạm  cấp cho các doanh nghiệp cụ thể như sau:

Tên công ty                  Lượng miễn trừ tạm cấp năm 2017

Công ty TNHH sx que hàn Đại Tây Dương VN    5,225 tấn

Công ty que hàn điện Việt Đức            6,900 tấn

Công ty TNHH Chosun Vina               2,000 tấn

Công ty Tân Nam Đô                            4,230 tấn

Công ty CP Kim Tín Hưng Yên          28,155 tấn

Công ty CP Kim Tín (Long An)          37,000 tấn

Công ty TNHH Cơ khí 17                      Đang chờ xác minh số liệu

Công ty TNHH Kuangtai (Việt Nam)  Đang chờ xác minh số liệu

Công ty TNHH Việt Quang                   Đang chờ xác minh số liệu

Chi nhánh cty CP SX TM hữu nghị –   Đang chờ xác minh số liệu
Nhà máy Bình Dương

Các công ty được miễn trừ sẽ được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT đối với các lô hàng nhập khẩu trong năm 2017. Trình tự, thủ tục hoàn trả thuế tự vệ nộp thừa thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp lượng miễn trừ, Cục QLCT sẽ tiến hành thẩm tra và xác minh số liệu của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT: 04.2220.5002 (máy lẻ: 1038) – Anh Tuấn Nghĩa.

Email: Nghiavt@moit.gov.vn

(Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước)

(vca.gov.vn 24/2/2017)

Xem thêm ...