Thông tin khảo sát điều tra “NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI”Nhằm hoàn thiện pháp luật về phòng vệ thương mại (gồm các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam), bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngành sản xuất THÉP tại Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh gửi tới Quý Doanh nghiệp ngành thép tham gia trả lời câu hỏi bảng khảo sát.

Kết quả của cuộc khảo sát này dùng để đánh giá mức độ nhận thức của doanh nghiệp về các biện pháp phòng vệ thương mại, qua đó cho thấy sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý cũng như năng lực của cơ quan thực thi pháp luật phòng vệ thương mại. Do vậy, để kết quả khảo sát được khách quan, đề nghị Ông/Bà trả lời khảo sát dựa trên nhận thức cá nhân tại thời điểm hiện tại, không cần tìm hiểu, tra cứu thêm thông tin.

Kính đề nghị các Quý Công ty quan tâm và cử cán bộ tham gia trả lời bảng khảo sát và gửi trực tiếp về Cục Quản lý Cạnh tranh (bản softcopy) theo địa chỉ email: hungdv@moit.gov.vn/ thuyngth@moit.gov.vn và 01 bản chính thức (ký & đóng dấu) về Văn phòng Cục Quản lý Cạnh tranh – 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Download Phieu khao sat DN – final.

Công văn gửi các đơn vị hỗ trợ gửi phiếu khảo sát

Xem thêm ...