Tình hình sản xuất và tiêu thụ thép của các công ty thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam tháng 9/2015 và 9 tháng đầu năm 2015Tình hình sản xuất và tiêu thụ thép của các công ty thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam tháng 9/2015 và 9 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ các năm trước, sản xuất & bán hàng sản phẩm thép các loại đạt mức tăng trưởng khá cao do nhu cầu tiêu thụ trong nước tốt.

Các nhà sản xuất thép trong nước tiếp tục đối mặt với thép nhập khẩu giá rẻ, và sức ép từ nguồn cung dư thừa từ các nhà sản xuất Trung Quốc với chiến lược tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu.Xem thêm ...