Tình hình Xuất nhập khẩu thép 10 tháng 2018Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ, tổng lượng thép xuất khẩu của Việt Nam 10 tháng đạt hơn 5,2 triệu tấn (tăng 38% so với cùng kỳ 2017) với tổng kim ngạch XK đạt hơn 3,8 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu sang ASEAN đạt 2,9 triệu tấn với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,9 tỷ USD, tăng 30% về sản lượng so với cùng kỳ 2017. Xuất khẩu sang Mỹ đạt 815.000 tấn, đã bắt đầu giảm ~ hơn 7% so với cùng kỳ 2017.

10 nhóm hàng xuất khẩu đạt mức tăng về trị giá lớn nhất về trị giá trong 10 tháng/2018

Nhập khẩu thép thành phẩm 10 tháng 2018 là 11,46 triệu tấn (giảm 9,79% so với 10 tháng 2017) với giá trị nhập khẩu đạt 8,3 tỷ USD. Nhập khẩu từ Trung Quốc là hơn 5,3 triệu tấn, chiếm khoảng 46% tổng lượng thép nhập khẩu của Việt Nam.

10 nhóm hàng nhập khẩu đạt mức tăng về trị giá lớn nhất trong 10 tháng/2018

(Theo Tổng Cục Hải quan)

Xem thêm ...