Toàn văn Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019Cổng thông tin điện tử Hiệp Hội Thép Việt Nam xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 1/2019.

CHÍNH PHỦ

__________

        Số: 09/NQ-CP

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         —————————————-

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019

_____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận củaThủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019, tổ chức vào ngày 31 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2019, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tích cực triển khai các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; mặt bằng lãi suất, thị trường ngoại hối ổn định; dự trữ ngoại hối tăng lên; thị trường chứng khoán hồi phục. Xuất khẩu đạt 20 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện nguồn ngân sách nhà nước tăng 17% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư có yếu tố nước ngoài đạt khoảng 1,9 tỷ USD, tăng 51,9%; giải ngân đạt khoảng 1,55 tỷ USD, tăng 9,2%. Khu vực dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 12,2% so với cùng kỳ; tổng lượng khách quốc tế đạt 1,5 triệu lượt, tăng 5%. Có trên 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; quy mô vốn của doanh nghiệp tăng, số vốn đăng ký tăng 53,8%; có trên 8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Khoa học và công nghệ có bước phát triển, tạo nền tảng quan trọng trong phát triển công nghệ vũ trụ của Việt Nam trong tương lai. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công được quan tâm thực hiện tốt, nhất là đối với vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Xuân mới. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định rõ vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến khó lường, có thể ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; ngay từ đầu năm xuất hiện hiện tượng nhập siêu; trật tự, an toàn giao thông chưa được bảo đảm, vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm của năm 2019: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ; theo dõi sát tình hình, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể ngay từ sau Tết; phấn đấu hoàn thành thắng lợi vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

– Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành không được chủ quan, cần tiếp tục thực hiện chủ trương nhất quán là củng cố nền tảng vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Từng Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan thường xuyên tổ chức giao ban, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kịp thời có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất linh hoạt, phối hợp hài hòa với các chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng tưởng. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đồng thời có biện pháp hạn chế tín dụng đen.

– Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; kiên quyết điều chuyển dự toán ngân sách sử dụng sai mục đích. Tăng cường quản lý thu, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chống thất thu, nợ đọng thuế, chống chuyển giá; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng danh mục dự án sử dụng dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ chủ trì thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục xử lý nhanh, nhất là việc giao vốn kịp thời, đúng quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả.

– Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng, tìm kiếm thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án xử lý tranh chấp thương mại quốc tế, đặc biệt là việc tranh thủ thời cơ, hạn chế bất cập, thách thức do tác động của chiến tranh thương mại Hoa Kỳ – Trung Quốc; thành lập Ban Chỉ đạo xử lý tranh chấp thương mại quốc tế do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban, các thành viên là các bộ, ngành liên quan. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tiếp tục vận động, thúc đẩy nhanh tiến độ ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu trước tháng 5 năm 2019.

– Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thúc đẩy tái cơ cấu ngành, lĩnh vực thuộc lĩnh vực phụ trách; thúc đẩy thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tăng năng lực sản xuất của ngành để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

– Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình giao thông quan trọng như: dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đường cao tốc Bắc – Nam, dự án mở rộng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất… Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý vướng mắc liên quan đến đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ.

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu năm 2019 kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng ít nhất 7,5% so với năm 2018. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, đặc biệt là dịch bệnh trên cây lúa và lợn.

– Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát, nắm tình hình, chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại, bất cập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, không để tiếp tục xảy ra những vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội.

– Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội lao động, việc làm và giảm nghèo bền vững. Nghiên cứu, đề xuất cách thức nghỉ Tết Nguyên đán mới, bảo đảm vui tươi, đầm ấm, thiết thực và hiệu quả.

– Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra các địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, có giải pháp khắc phục tình trạng khiếu kiện vượt cấp ra Trung ương. Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thi hành một số điều Luật phòng, chống tham nhũng; dự thảo Nghị định thi hành Luật khiếu nại, tố cáo trong quý I năm 2019.

– Các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ chốt hằng tháng.

– Bộ Quốc phòng tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, chủ động phương án xử lý các tình huống, diễn biến bất lợi liên quan đến chủ quyền quốc gia.

– Bộ Công an chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Mở chiến dịch đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ bình yên cho cuộc sống người dân, nhất là vào dịp Tết cổ truyền.

– Bộ Ngoại giao chuẩn bị triển khai tốt các hoạt động đối ngoại. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác, nhất là các đối tác chủ chốt, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại CPTPP, tiếp tục vận động Châu Âu (EU) ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU.

– Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, đảm bảo an toàn cho các công trình thông tin quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, của chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân trong dịp Tết. Các cơ quan nhà nước chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật tạo không khí phấn khởi, vui tươi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, khích lệ người dân và doanh nghiệp cùng đồng lòng, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí xâm hại lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Việt Nam và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Về tình hình triển khai giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

a) Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và chặt chẽ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

b) Về tình hình triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019

– Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho các dự án khởi công mới có Quyết định đầu tư thiếu nội dung dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ theo quy định Điều 12 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

– Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan: (1) Tiếp tục phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để báo cáo, giải trình cụ thể các nội dung đã được Kiểm toán Nhà nước kết luận đối với dự án Đường trung tâm Bãi Trường đoạn 3 và các đường nhánh thuộc Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (2) Rà soát những dự án đặc thù có vướng mắc trong việc thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019.

3. Về tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Chính phủ yêu cầu:

– Các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2018 và Công điện số 1793/CĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để người dân nào không có Tết.

– Tổ chức phân công, bố trí cán bộ, công chức tổ chức trực Tết, theo dõi, nắm tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm công việc thông suốt, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

– Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa.

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, tổ chức chúc Tết, thăm hỏi, động viên kịp thời, nhất là các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

– Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý thị trường, giá cả, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng nhái, pháo nổ; thực hiện nghiêm các giải pháp điều hành giá cả thị trường, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp.

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung ứng đủ tiền mặt cho lưu thông, bảo đảm hoạt động thanh toán, giao dịch qua hệ thống ATM và phục vụ nhu cầu đổi tiền của khách du lịch nước ngoài được thông suốt.

– Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết; có biện pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, nhất là đội ngũ lái xe, lái tàu nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động tổ chức lễ hội, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, không để xảy ra các hiện tượng phản cảm.

– Bộ Y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Tết. Tích cực giám sát dịch bệnh, sẵn sàng phòng, chống dịch.

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo lực lượng xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra giá cả, thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết.

– Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung xử lý, giải quyết công việc ngay ngày làm việc sau Tết, không để chậm trễ công việc do nghỉ Tết, nhất là những công việc tồn đọng từ trước Tết; tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thời giờ làm việc theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không sử dụng xe công đi lễ hội, không đi lễ hội trong giờ hành chính.

4. Về kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xử lý  các vướng mắc liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các lô hàng phế liệu nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước, Chính phủ thống nhất thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất như kiến nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 915/BC-VPCP ngày 30 tháng 1 năm 2019) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Đồng thời cho phép doanh nghiệp được lựa chọn địa điểm kiểm tra phế liệu nhập khẩu và làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc cơ quan hải quan nơi có nhà máy sử dụng phế liệu nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTG ngày 12 tháng 5 năm 2017.

a) Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:

– Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường không trực tiếp kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu; khẩn trương triển khai thực hiện công văn số 1036/VPCP-TH ngày 01 tháng 02 năm 2019.

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, bãi bỏ các quy định pháp luật bất cập, không phù hợp liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm trung gian: phôi kim loại, hạt nhựa, sản phẩm nhựa tái chế thương phẩm nếu đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Riêng đối với nhựa phế liệu, chỉ được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm trung gian nêu trên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

b) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và địa phương có liên quan khẩn trương xử lý phế liệu nhập khẩu được xác định là vô chủ theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đầu tháng 3 năm 2019.

5. Về phương án giao đầu mối quản lý nhà nước về chất thải rắn

Chính phủ thống nhất: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan, trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn nêu trên.

6. Về Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng phát triển Việt Nam

Giao Bộ Tài chính, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 12/TB-VPCP ngày 18 tháng 01 năm 2019 và ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng phát triển Việt Nam theo hướng việc xử lý những các khoản nợ xấu trước đây đưa vào Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cần thiết báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị; đẩy mạnh phân cấp trong xử lý các khoản nợ xấu thời điểm hiện nay, giao các bộ, cơ quan có liên quan xử lý theo thẩm quyền.

7. Về dự án Luật dân quân tự vệ (sửa đổi)

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ,  ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật dân quân tự vệ (sửa đổi), trình Quốc hội theo quy định.

8. Về dự án Luật thư viện

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật thư viện, trình Quốc hội theo quy định.

9. Về Đề nghị xây dựng dự án Luật thỏa thuận quốc tế

Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng dự án Luật thỏa thuận quốc tế. Giao Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện Đề nghị xây dựng dự án Luật thỏa thuận quốc tế; gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2020, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định.

10. Về Đề nghị xây dựng dự án Luật biên phòng Việt Nam

Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng dự án Luật biên phòng Việt Nam. Giao Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện Đề nghị xây dựng dự án Luật biên phòng Việt Nam; gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2020, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định.

11. Về Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Chính phủ thống nhất nguyên tắc ưu tiên đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các dự án luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhất là Hiệp định CPTPP. Đối với các Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 luật là: Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và Luật An toàn thực phẩm đã được Chính phủ thông qua về nguyên tắc, đề nghị các Bộ chủ trì khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ để tổng hợp chung vào hồ sơ đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình năm 2019.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát kỹ, bảo đảm tính khả thi, đặc biệt là nội hàm chính sách của các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, hạn chế tối đa việc điều chỉnh Chương trình; đồng thời phải bảo đảm tính linh hoạt trong việc đề xuất, bổ sung vào Chương trình khi cần thiết; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

12. Về thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án vay ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Chính phủ thống nhất đồng ý với nguyên tắc thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và thứ tự ưu tiên các dự án như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 659/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 01 năm 2019.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

– Khẩn trương thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án vay ODA, vay ưu đãi theo nguyên tắc trên nhằm tiếp tục lựa chọn, phê duyệt Đề xuất và chủ trương đầu tư dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định nhằm bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu nhà tài trợ.

– Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định hiện hành không phù hợp trong quá trình sửa đổi Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn đối với quy trình thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

13. Về quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Các cơ chế, chính sách tài chính đối với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và tổ chức kinh tế có liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện theo các quy định hiện hành./.

 

(Theo Chinhphu.vn)

Xem thêm ...