Tổng hợp diễn biến giá cả một số nguyên liệu sản xuất ngành thép tháng 9/2015Trong 9 tháng đầu năm 2015, giá các mặt hàng thép trên thế giới có xu hướng đi xuống. Giá nguyên liệu và sản phẩm thép giảm sâu trong Quý III.

Kinh tế thế giới chưa ổn định, nhu cầu thực tế thấp trong khi nguồn cung vẫn còn cao, đặc biệt là việc đẩy mạnh xuất khẩu thép giá rẻ Trung Quốc là những nguyên nhân chính tác động đến thị trường thế giới.

(VSA)

Xem thêm ...