Tổng kết hoạt động VSA năm 2015- Chương trình công tác năm 2016Hội thảo “Tổng kết công tác hoạt động Hiệp hội Thép Việt Nam năm 2015 - Công nghiệp Thép và cuộc sống xanh” tại Khách sạn Sofitel Plaza, Đường Thanh Niên, Hà Nội.

Ngày 13/01/2016, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã tổ chức thành công Hội thảo “Tổng kết công tác hoạt động Hiệp hội Thép Việt Nam năm 2015 – Công nghiệp Thép và cuộc sống xanh” tại Khách sạn Sofitel Plaza, Đường Thanh Niên, Hà Nội.

HHT-01-01

Tới tham dự Hội thảo có hơn 120 đại biểu gồm Ban Lãnh đạo Thường trực Hiệp hội, đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội, các tổ chức, văn phòng đại diện trong và ngoài nước, các phóng viên báo chí. Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham gia của các đại biểu là đại diện Lãnh đạo Cơ quan Quản lý Nhà nước, Đại biểu Quốc hội- Doanh nhân ngành thép, và các vị khách quý – Nguyên Lãnh đạo các công ty thép.

Ông Hồ Nghĩa Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam đã khai mạc và chủ trì Hội thảo, với các nội dung chính:

  • Báo cáo về hoạt động VSA năm 2015- Chương trình công tác năm 2016 với những sự kiện lớn của VSA và của các doanh nghiệp ngành thép.
  • Chương trình kết nạp và giới thiệu 12 Hội viên mới năm 2015.
  • Báo cáo về phát triển công nghiệp Thép Việt Nam – Cuộc sống Xanh.

Xuyên suốt nội dung của Hội thảo đó là phát triển ngành thép trong bối cảnh hội nhập kinh tế của Việt Nam. Trong đó, việc cân đối hài hòa lợi ích chung của toàn ngành thép, phát triển ngành thép Việt Nam vững mạnh và đồng bộ được các đại biểu của Hội thảo quan tâm và thảo luận.

Xem thêm ...