Tổng quan về tiêu thụ thép tại các quốc gia thành viên của SEAISI và Nhật Bản

 Tổng tiêu thụ thép biểu kiến trong 10 quốc gia tăng nhẹ, tăng 1,1% so với cùng kỳ đạt 224,6 triệu tấn trong năm 2018.

Tiêu thụ thép biểu kiến của Úc không đổi, ở mức 4,76 triệu tấn trong năm 2018. Sản xuất trong nước tăng 1,6% so với cùng kỳ, trong khi xuất nhập khẩu giảm.

Tổng nhu cầu thép của Nhật Bản tiếp tục tăng 1,7% so với cùng kỳ đạt 66,3 triệu tấn trong năm 2018. Sản xuất trong nước giữ ở mức 92,4 triệu tấn. Tuy nhiên, nhập khẩu và xuất khẩu giảm một chút, giảm 4-5% so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc nhu cầu thép giảm khoảng 3 triệu tấn xuống còn 53,6 triệu tấn trong năm 2018. Sản xuất không đổi ở mức 69,6 triệu tấn. Nhập khẩu giảm đáng kể, giảm 4 triệu tấn xuống còn 12,4 triệu tấn trong năm 2018. Xuất khẩu giảm 3,7% so với cùng kỳ xuống 28,4 triệu tấn.

Nhu cầu thép của Đài Loan tăng 2,4% so với cùng kỳ đạt gần 20 triệu tấn trong năm 2018. Sản lượng thép tăng 7% so với cùng kỳ tức là khoảng 2 triệu tấn đạt  28,5 triệu tấn trong cùng kỳ. Tuy nhiên, nhập khẩu giảm đáng kể, giảm 1 triệu tấn xuống còn 2,9 triệu tấn trong năm 2018. Xuất khẩu thép tăng 4% so với cùng kỳ đạt 11,5 triệu tấn trong cùng kỳ.

Nhu cầu thép ASEAN-6 tăng vừa phải, tăng 4,9% so với cùng kỳ đạt 80,02 triệu tấn trong năm 2018, chủ yếu do các dự án lớn đang diễn ra ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Indonesia và Philippines.

Sản xuất thép đạt mức tăng trưởng hai con số 15,3% so với cùng kỳ đạt 42,8 triệu tấn và nhập khẩu tăng nhẹ, tăng 2,8% so với cùng kỳ lên 50,6 triệu tấn trong năm 2018. ASEAN không phải là nhà xuất khẩu thép lớn; tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu tăng đáng kể kể từ năm 2017 và tiếp tục mở rộng ở mức 33% so với cùng kỳ lên 13,4 triệu tấn trong cùng năm.

Nhu cầu thép của Indonesia đạt mức tăng trưởng cao nhất trong số 6 quốc gia trong ASEAN, ở mức 11% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 15,08 triệu tấn trong năm 2018. Nhu cầu thép của Philippines tăng nhanh chóng kể từ năm 2010, tiếp tục cho thấy mức tăng trưởng mạnh trong năm 2018. Tổng nhu cầu thép trong năm 2018 tăng 9,2% so với cùng kỳ đạt 10,73 triệu tấn, mức tăng trưởng cao thứ hai trong khu vực.

Nhu cầu thép của Singapore tăng 3,7% so với cùng kỳ lên 2,89 triệu tấn trong năm 2018. Tuy nhiên, khối lượng vẫn còn thấp khi so với mức trước năm 2016, khoảng 4 triệu tấn/năm. Malaysia duy trì tốc độ tăng trưởng nhu cầu thép vừa phải 3,5% so với cùng kỳ năm trước đạt 9,77 triệu tấn trong năm 2018.

Nhu cầu thép của Việt Nam bắt đầu chậm lại trong năm 2017, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhu cầu thép năm 2018 tăng vừa phải, ở mức 3% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến nhu cầu thép tại Việt Nam trở lại mức năm 2016 là 22,3 triệu tấn.

Trong số 6 quốc gia trong khu vực, Indonesia, Philippines và Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong sản xuất thép năm 2018. Trong khi đó, sản lượng thép ở Thái Lan và Singapore đều giảm trong khi sản lượng thép Malaysia giữ trong năm 2018.

Tổng xuất khẩu thép trong khu vực ASEAN -6 cho thấy mức tăng trưởng mạnh 33% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2018. Điều này là do sự tăng trưởng đáng kể trong khối lượng xuất khẩu thép từ Indonesia (tăng gấp đôi so với năm 2017) và Việt Nam (tăng 41% so với cùng kỳ).

(Seaisi newsletter 8/2019)