Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại lần thứ 14 tại Việt Nam – ISME VIETNAM 2023Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) nhiệt liệt chào mừng các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự "Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại lần thứ 14 tại Việt Nam - ISME VIETNAM 2023" và “Triển lãm Quốc tế Luyện kim, Ống thép và Gia công Kim loại lần thứ 10 tại Việt Nam – VIMM 2023”, diễn ra từ ngày 15 - 17/11/2023 tai Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Hiệp hội Thép Việt Nam tin tưởng triển lãm sẽ đem đến cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm, gặp gỡ mở rộng và củng cố thị trường nội địa, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần đáp ứng các yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Hiệp hội thép Việt Nam đánh giá cao và hoan nghênh các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, quốc tế hưởng ứng tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm.

Thông tin chi tiết và đăng ký vui lòng xem tại đây.

Xem thêm ...