Úc thông báo quyết định sơ bộ và công bố Bản dữ liệu trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với thép mạ kẽmNgày 31 tháng 5 năm 2017, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã thông báo quyết định sơ bộ và công bố Bản dữ liệu trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam.

Cụ thể:

(i) Chống bán phá giá
ADC sơ bộ xác định rằng hàng hóa bị điều tra nhập khẩu từ Ấn Độ, Việt Nam và Malaysia có bị bán phá giá và hàng hóa bị bán phá giá này gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa Úc. Biên độ phá giá với Việt Nam được xác định từ <2% đến 14,2%Biên độ phá giá với Ấn Độ là 7,6% – 14,3%; với Malaysia là 14,5% – 16,5%.
(ii) Chống trợ cấp (chỉ liên quan đến Việt Nam và Ấn Độ)
ADC xác định biên độ trợ cấp của các nhà sản xuất/xuất khẩu Việt Nam đều dưới mức tối thiểu; biên độ trợ cấp của các nhà sản xuất/xuất khẩu Ấn Độ là từ 3,6% đến 6,2%.
Căn cứ kết quả điều tra nêu trên, ADC đề xuất: (1) áp thuế chống bán phá giá với hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam (ngoại trừ một số doanh nghiệp bị đơn của Việt Nam đã được xác định là có biên độ phá giá tối thiểu [<2%]); (2) áp thuế chống trợ cấp với hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ (không áp thuế chống trợ cấp với Việt Nam).
Theo quy định, nhằm đảm bảo ngăn chặn thiệt hại đáng kể với ngành sản xuất nội địa của Úc, biện pháp tạm thời sẽ được áp dụng cho sản phẩm bị điều tra từ ngày 01 tháng 6 năm 2017trong khi vụ việc điều tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành cho đến khi ADC ban hành kết luận cuối cùng.
Các bên có liên quan được gửi các bản đệ trình đến Ủy ban để phản hồi về Báo cáo về bản Dữ liệu trọng yếu trong vòng 20 ngày khi Báo cáo về bản Dữ liệu trọng yếu được công bố (không muộn hơn ngày 20 tháng 6 năm 2017). Bản bình luận/đệ trình đối với Dữ kiện trọng yếu có thể gửi về emailoperations3@adcommission.gov.au; hoặc Fax: +61 3 8539 2499; hoặc gửi trực tiếp tới địa chỉ:
The Director – Operations 3
Anti-Dumping Commission
GPO Box 2013
Canberra ACT 2601
AUSTRALIA
Hướng dẫn về việc soạn thảo bình luận/bản đệ trình được đăng tại: www.adcommission.gov.au.
Trên cơ sở xem xét bản đệ trình của các bên, ADC dự kiến sẽ báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đổi mới và Khoa học Australia về kết quả cuối cùng của vụ việc điều tra này trước ngày 15/7/2017. Bộ trưởng sẽ ra quyết định có áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp hay không, và mức độ áp thuế như thế nào.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội
Điện thoại: (04)222. 05012; Fax: (04)222.05003
(Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)

Xem thêm ...