Ủy ban Châu Âu ra kết luận cuối cùng vụ việc điều tra rà soát lần 2 việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép nhập khẩuTháng 7 năm 2020, Uỷ ban châu Âu (EC) đã công bố kết quả điều tra rà soát lần 2 việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với 28 nhóm sản phẩm thép nhập khẩu từ các vùng/lãnh thổ trong đó có Việt Nam. Trong đó, EC kết luận sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan (TRQ) và áp thuế 25% ngoài hạn ngạch, đồng thời đưa ra một số điều chỉnh trong việc áp dụng biện pháp tự vệ, cụ thể như sau:

– Hạn ngạch phân bổ riêng cho từng quốc gia được chuyển từ phân bổ theo năm sang phân bổ theo quý.

– Tiếp tục giữ cơ chế chuyển hạn ngạch không sử dụng hết trong quý này sang quý sau.

– Thay đổi cơ chế tiếp cận hạn ngạch chung dành cho các nước khác của các quốc gia được phân bổ hạn ngạch riêng.

Căn cứ vào kết luận nêu trên, Việt Nam tiếp tục bị áp dụng biện pháp tự vệ đối với 04 nhóm sản phẩm bị điều tra: nhóm 2 (thép tấm cán nguội), nhóm 5 (thép mạ, phủ, tráng), nhóm 9 (thép tấm không gỉ), nhóm 24 (ống thép đúc). Đáng lưu ý là trong lần rà soát này, EC đã bổ sung nhóm 5 vào nhóm các sản phẩm từ Việt Nam bị áp dụng biện pháp tự vệ do thị phần nhập khẩu sản phẩm nhóm này đã tăng lên 4,87% trong năm 2019 và loại trừ nhóm 4A (thép tấm mạ kim loại dành cho ô tô) do thị phần nhập khẩu sản phẩm thuộc nhóm này đã giảm  còn 1,23% trong năm 2019. Theo quy định của WTO, trong trường hợp thị phần nhập khẩu sản phẩm bị điều tra từ một nước đang phát triển chiếm thấp hơn 3% và tổng thị phần nhập khẩu từ các nước đang phát triển có thị phần thấp hơn 3% đó không vượt quá 9% tổng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra thì nước đang phát triển đó được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Đồng thời, Việt Nam được phân bổ hạn ngạch riêng đối với nhóm 9, các nhóm còn lại áp dụng hạn ngạch chung với các nước còn lại, cụ thể:

Nhóm sản phẩm Loại hạn ngạch Hạn ngạch thuế quan  toàn cầu theo quý

(đơn vị: tấn)

Thuế ngoài hạn ngạch
Quý 3/2020 Quý 4/2020 Quý 1/2021 Quý 2/2021
Nhóm 2 Chung cùng với các nước khác 281.704, 58 281.704, 58 275.580, 57 278.642, 58 25%
Nhóm 5 28.242, 39 28.242, 39 27.648,42 27.935, 41 25%
Nhóm 24 36.254, 24 36.254, 24 35.466, 11 35.860, 18  
Nhóm 9 Riêng với Việt Nam 11.026, 02 11.026, 02 10.786, 33 10.906, 17  

Quyết định này được EC đưa ra sau khi rà soát các tác động kinh tế của Covid-19, hiệu lực của biện pháp tự vệ hiện tại và ý kiến lập luận của các bên liên quan, đánh giá diễn biến của việc sử dụng TRQ trong năm thứ 2 áp dụng biện pháp và cân nhắc lợi ích công chúng EU, đảm bảo giữ vững các thị trường nhập khẩu truyền thống của EU.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi thông tin vụ việc và trong trường hợp cần thiết, sẽ phối hợp với Hiệp hội thép Việt Nam và các doanh nghiệp liên quan có các hành động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngành thép xuất khẩu của Việt Nam.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương – 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.7303.7898 – Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Thúy. Di động: 0904.545.869. Email: thuyngth@moit.gov.vnducpg@moit.gov.vn./.

Tải Thông báo kết luận điều tra rà soát tại đây.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/894/oj

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Xem thêm ...