Ủy ban châu Âu thông báo áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với một số sản phẩm thépNgày 18 tháng 7 năm 2018, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông báo tới WTO về việc Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ với một số sản phẩm thép nhập khẩu.

Một số nội dung liên quan như sau:

– EC sẽ áp dụng biện pháp tự vệ thạm thời dưới hình thức hạn ngạch thuế quan đối với 28 nhóm sản phẩm bị điều tra, trong đó mỗi nhóm sẽ được quy định một mức hạn ngạch riêng. Đối với lượng hàng hóa vượt hạn ngạch, mức thuế áp dụng là 25%.

– Ngày bắt đầu áp dụng biện pháp: 19 tháng 7 năm 2018.

– Ngoài ra, căn cứ trên quy định của Điều 9.1 Hiệp định tự vệ WTO về việc loại trừ các nước đang phát triển ra khỏi biện pháp nếu các nước này đáp ứng tiêu chí có thị phần nhập khẩu nhỏ hơn 3% và tổng thị phần của tất cả các nước đang phát triển đáp ứng tiêu chí trên nhỏ hơn 9%, EC đã xây dựng danh sách các loại sản phẩm mà EC sẽ áp dụng biện pháp sơ bộ với các nước đang phát triển theo danh sách của EC. Theo đó, sản phẩm thép của Việt Nam chỉ bị áp dụng biện pháp với 03 nhóm sản phẩm gồm: (i) thép cán nguội hợp kim và không hợp kim, (ii) thép tấm mạ kim loại và thép không gỉ cán nguội dạng tấm và thanh.

– Thời gian áp dụng biện pháp: 200 ngày.

– Theo quy định của Điều 12.3 Hiệp định tự vệ WTO, sau khi áp dụng biện pháp, EU sẽ tạo cơ hội cho các bên có liên quan tiến hành tham vấn về biện pháp.

Tải thông báo của EC tới WTO tại đây

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài – Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm-  Hà Nội

Điện thoại: (024)73037898 (máy lẻ 120)

(Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài )

Xem thêm ...