Uỷ ban Tự vệ Indonesia (KPPI) thông báo tổ chức phiên điều trần (public hearing) vụ việc điều tra gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cán không hợp kimNgày 02 tháng 2 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được thông báo từ Uỷ ban Tự vệ Indonesia (KPPI) về việc cơ quan này sẽ tiến hành tổ chức phiên điều trần công khai (căn cứ theo Điều 3.1 Hiệp định Tự vệ của WTO) vụ việc điều tra gia hạn […]

Ngày 02 tháng 2 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được thông báo từ Uỷ ban Tự vệ Indonesia (KPPI) về việc cơ quan này sẽ tiến hành tổ chức phiên điều trần công khai (căn cứ theo Điều 3.1 Hiệp định Tự vệ của WTO) vụ việc điều tra gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cán không hợp kim (Flat-Rolled Products Of Iron Or Non-Alloy Steel). Phiên điều trần này nhằm tạo cơ hội cho các bên liên quan có thể trình bày quan điểm và bằng chứng đối với vụ việc.

Thông tin tổ chức phiên điều trần:

–   Ngày: Thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017

–   Thời gian:  10:00 AM – 11:30 AM (giờ WIB).

–  Địa điểm:  Phòng Dahlia, Toà nhà I – Tầng 1, Bộ Thương Mại, M.I Ridwan Rai Street Number 5, Thủ đô Jakarta, Indonesia.

Mọi bằng chứng và ý kiến đối với vụ việc được trình bày tại phiên điều trần nói trên phải được nộp bằng văn bản trước ngày 14 tháng 2 năm 2017. Mặt khác, KPPI cũng thông báo mỗi bên biên liên quan trong vụ việc cử tối đa 02 người tham gia phiên điều trần và chỉ những người đã đăng ký tham gia mới có thể tham dự phiên điều trần.  Danh sách đăng ký tham dự và phát biểu tại phiên điều trần phải được gửi tới KPPI trước ngày 14 tháng 2 năm 2017 theo địa chỉ Fax:  (021) 3857758, hoặc bằng email: alfitria.maharani@kemendag.go.id

Trước đó, ngày 18 tháng 01 năm 2017, KPPI đã đăng Công báo số 1/KPPI/PENG/01/2017 thông báo tiến hành khởi xướng điều tra gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm nói trên.

Xem thêm ...