VCCI_Lấy ý kiến đánh giá về chất lượng của thông tư, công vănTrong mấy năm gần đây, chất lượng văn bản pháp luật dần được nâng cao, quy định tại các văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao như luật, nghị định đã cụ thể, rõ ràng hơn, tuy nhiên khi áp dụng trên thực tế, doanh nghiệp vẫn phải dựa nhiều vào quy định hướng dẫn tại thông tư hay các công văn. Có thể nói, thông tư, công văn đóng vai trò rất quan trọng trong việc áp dụng và thực thi pháp luật của doanh nghiệp. Do đó, chất lượng của các dạng văn bản này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Để có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động xây dựng và ban hành thông tư, công văn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cung cấp các thông tin về các thông tư, công văn tác động tích cực hoặc hạn chế đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp[1]. Các thông tin hữu ích từ Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ giúp VCCI nhận diện những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động xây dựng và ban hành thông tư, công văn, từ đó đưa ra những kiến nghị để nâng cao chất lượng của hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

[1] Các thông tin vui lòng gửi trước ngày 13/8/2021 tới:

Ban Pháp chế, VCCI

Số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: 024.6683.6545/024.35770632

Email: xdphapluat@vcci.com.vnxdphapluat.vcci@gmail.com

 

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Xem thêm ...