Việt Nam tổ chức phiên tham vấn công khai ngày 5/5/2016Việt Nam tổ chức phiên tham vấn công khai vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu

Căn cứ Theo Điều 7 Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam và Điều 15 Nghị định số 150/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 9h00 – 12h00 ngày 05 tháng 5 năm 2016
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  3. Chương trình: Theo mẫu đính kèm
  4. Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  5. Số lượng: Mỗi bên liên quan có thể cử không quá 03 (ba) đại diện tham gia

Xin lưu ý rằng buổi tham vấn không mang tính bắt buộc, các Bên liên quan không có mặt tại buổi tham vấn vẫn được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đơn đăng ký tham vấn (theo mẫu đính kèm) và nội dung trình bày trong buổi tham vấn phải được gửi bằng đường bưu điện hoặc email tới Cơ quan điều tra trước 17h00 ngày 28 tháng 4 năm 2016, theo địa chỉ:

Phòng Điều tra vụ kiện Phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh

25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: +84-4-22205002 (máy lẻ 1035)             Fax: +84-4-22205003.

Di động: +84-916161393                              Cán bộ phụ trách: Phan Mai Quỳnh

Cơ quan điều tra trân trọng thông báo./.

Nhấp vào đây để tài về:

  1. Thông báo của Cơ quan điều tra
  2. Chương trình (dự kiến)
  3. Đơn đăng ký tham vấn (.doc)

(Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước)

Chi tiết: http://vca.gov.vn/NewsDetail.aspx?ID=3244&CateID=275

 

Xem thêm ...