Xuất khẩu sắt thép của Nhật Bản giảm trong tháng 8Theo số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản đưa ra trong tháng 8/2015, nước này đã xuất khẩu 535.000 tấn thép phế liệu, giảm 4,2% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 28,7% so với tháng trước đó.

Trong số đó, Nhật Bản đã xuất khẩu 293.000 tấn sang Hàn Quốc, giảm 11,9% so với cùng tháng năm ngoái; xuất khẩu 129.000 tấn sang Trung Quốc, giảm 220,4% so với cùng tháng năm ngoái; xuất khẩu 99.000 tấn sang Việt Nam, tăng 107,8% so với cùng tháng năm ngoái; xuất khẩu 4.000 tấn sang Đài Loan, giảm 69,3% so với cùng tháng năm ngoái, theo thứ tự lần lượt.

Cũng trong tháng 8 giảm, Nhật Bản đã xuất khẩu 250.805 tấn thép mạ kẽm vào các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, giảm 2,9% so với tháng trước đó, giảm 16,5% so với cùng tháng năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 8, Nhật Bản đã nhập khẩu 6.079 tấn thép phế liệu không gỉ, giảm 2,5% so với tháng trước đó. Trong 8 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản đạt 59.753 tấn.

Các thị trường nhập khẩu thép phế liệu không gỉ của Nhật Bản bao gồm: Hàn Quốc 3.158 tấn, giảm 33,6% so với tháng trước đó và Đài Loan 1.538 tấn, tăng 32,2%. Trong 8 tháng đầu năm 2015, Nhật Bản đã nhập khẩu 34.866 tấn thép phế liệu không gỉ từ Hàn Quốc và 10.325 tấn từ Mỹ.

Xem thêm ...