Home / Văn bản pháp quy

Số VB Tiêu đề Ngày BH Chi tiết
18/2017/TT-BCT Thông tư số 18/2017/TT-BCT 01/01/1970 Chi tiết
3948/QĐ-BCT Quyết đinh V/v Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công thương 30/09/2016 Chi tiết
58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu 31/12/2015 Chi tiết
21/2016/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á – ÂU 20/09/2016 Chi tiết
Số: 20/2016/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÉP 20/09/2016 Chi tiết
14/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. 17/11/2015 Chi tiết
38/2015/TT-BTC Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 25/03/2015 Chi tiết
32/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 25/10/2013 Chi tiết
QCVN 07: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI 01/01/2009 Chi tiết
59/2007/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về quản lý chất thải rắn 09/04/2007 Chi tiết
36/2016/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. 01/09/2016 Chi tiết
122/2016/NĐ-CP Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. 01/09/2016 Chi tiết
QCVN 51:2013/BTNMT QCVN 51:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Emission for Steel Industry 25/10/2013 Chi tiết
107/2016/QH13 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2016 06/04/2016 Chi tiết
89/2016/TTLT-BTC-BCT Thông tư số 89/2016/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia 23/06/2016 Chi tiết
VBPQ 2 Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu 16/10/2015 Chi tiết
VBPQ 001 Văn bản pháp quy 1 16/10/2015 Chi tiết