Australia khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm dây đai thép phủ màu (painted steel strapping) có xuất xứ từ Việt NamNgày 27 tháng 5 năm 2020, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm dây đai thép phủ màu (painted steel strapping) có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc.

– Nguyên đơn: Công ty TNHH Signode Australia.

– Hàng hóa bị điều tradây đai thép cacbon phủ màu, cuộn hoặc không cuộn, có hoặc không được đánh bóng bằng sáp, với chiều rộng danh nghĩa từ 12mm đến 32mm, độ dày danh nghĩa từ 0,5 mm đến 1,5 mm.

– Hàng hóa được loại trừ khỏi phạm vi điều tra: dây đai thép không gỉ (stainless steel strapping) và dây đai thép mạ kẽm (galvanized steel strapping)

– Phân loại theo mã HS theo Bản câu hỏi điều tra: Các sản phẩm bị điều tra được phân loại theo mã HS sau 7212.40.00

– Các quốc gia bị điều tra chống bán phá giá: Việt Nam và Trung Quốc

– Quốc gia bị điều tra chống trợ cấp: Trung Quốc. Tuy nhiên, ADC cũng yêu cầu Việt Nam trả lời Bản câu hỏi có các nội dung về trợ cấp và tình hình thị trường đặc biệt tương tự vụ việc ống thép.

– Thời kỳ điều tra bán phá giá và trợ cấp: từ 01/4/2019 đến 31/3/2020.

– Thời kỳ điều tra thiệt hại: từ 01/4/2016.

– Thời hạn nộp Bản trả lời câu hỏi và Bình luận về các nội dung trong Thông báo khởi xướng: chậm nhất đến thứ Sáu ngày 03/7/2020.

– Doanh nghiệp được biết tớiCông ty TNHH Sam Hwan (Việt Nam).

– Các mốc thời gian vụ việc theo thông báo của ADC:

+ Ngày khởi xướng điều tra: 27/5/2020.

+ Hạn cuối nộp Bản trả lời câu hỏi điều tra: 03/7/2020.

+ Ngày sớm nhất để ban hành Kết luận điều tra sơ bộ (PAD): 26/7/2020 (Nếu Kết luận sơ bộ không được ban hành thì Báo cáo tình trạng vụ việc tại ngày thứ 60 sẽ được công bố vào ngày này).

+ Ngày muộn nhất ban hành dữ kiện trọng yếu (SEF): 14/9/2020.

+ Các đệ trình liên quan tới dữ kiện trọng yếu (SEF): trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố SEF.

+ Ngày muộn nhất ban hành Kết luận điều tra cuối cùng: 29/10/2020.

+ Ngày Bộ trưởng chính thức ra quyết định (dự kiến): trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận điều tra cuối cùng.

Xem thêm ...