Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) nhận đơn kiến nghị xem xét và tiến hành điều tra lẩn tránh thương mại đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Việt NamNgày 17/5/2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã nhận đơn từ các công ty trong nước đề nghị xem xét và tiến hành điều tra lẩn tránh thương mại đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam bao gồm:

  1. Mã vụ việc: DOC Case Nos. A-570-910 and C-570-911

Ống thép cacbon hàn tròn chất lượng từ Trung Quốc – Yêu cầu điều tra lẩn tránh thuế

Circular Welded Carbon Quality Steel Pipe from the People’s Republic of China Request for Circumvention Inquiry

 

Một số công ty trong nước đã đệ đơn yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ (DOC) bắt đầu cuộc điều tra về hành vi gian lận để xác định xem ống thép cacbon hàn tròn chất lượng (“CWP”) được hoàn thiện tại Việt Nam sử dụng thép cán nóng (“HRS”) được sản xuất tại Trung Quốc có đang lách thuế chống bán phá giá (“AD”) và thuế chống trợ cấp (“CVD “) lệnh thuế CWP từ Trung Quốc hay không và theo đó, phải được bao gồm trong phạm vi của lệnh CWP Trung Quốc.

Một số thông tin đơn kiến nghị:

Cuộn HRS là nguyên liệu đầu vào chính trong quá trình sản xuất CWP. Các công ty Việt Nam đã báo cáo với Bộ Thương mại rằng họ có nguồn cuộn HRS từ các nước thứ ba để sử dụng trong sản xuất các sản phẩm thép dựa vào HRS làm nguyên liệu đầu vào chính, bao gồm CWP, ống dẫn đầu (“OCTG”) và thép chống ăn mòn . Nói cách khác, các công ty Việt Nam nhập khẩu HRS từ các quốc gia khác để chế biến tiếp thành các sản phẩm thép hạ nguồn vì năng lực sản xuất HRS hạn chế hoặc không đủ.

Xuất khẩu HRS từ Trung Quốc sang Việt Nam không hề giảm trong giai đoạn 5 năm sau khi Bộ Thương mại bắt đầu điều tra về hành vi gian lận liên quan đến việc Hoa Kỳ nhập khẩu các sản phẩm thép chống ăn mòn và các sản phẩm thép cán nguội từ Việt Nam (2017-2021 ).

Các công ty đề nghị DOC bắt đầu cuộc điều tra về hành vi gian lận và xác định rằng việc nhập khẩu CWP được hoàn thành tại Việt Nam sử dụng HRS được sản xuất tại Trung Quốc và sau đó được xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, đang vi phạm các lệnh CWP của Trung Quốc.

CWP Nhập khẩu từ Việt Nam là cùng loại CWP là sản phẩm bị đánh thuế của Trung Quốc.

Các công ty được biết xuất khẩu CWP từ Việt Nam sang Hoa Kỳ như: SeAH Vina, Hoa Phat Group, Posco.

Việc hoàn thành CWP ở Việt Nam là “Nhỏ hoặc Không đáng kể”

Quy chế liệt kê năm yếu tố mà Bộ Thương mại sẽ tính đến khi xem xét liệu quá trình xử lý của nước thứ ba là nhỏ hay không đáng kể: (1) mức độ đầu tư vào nước ngoài; (2) mức độ nghiên cứu và phát triển ở nước ngoài; (3) bản chất của quá trình sản xuất ở nước ngoài; (4) quy mô của các cơ sở sản xuất ở nước ngoài; và (5) liệu giá trị của quá trình gia công được thực hiện ở nước ngoài có chiếm tỷ lệ nhỏ so với giá trị của hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ hay không. Phân tích các yếu tố này cho thấy rằng so với các nguồn lực khổng lồ cần thiết để sản xuất HRS, quá trình hoàn thành CWP diễn ra ở Việt Nam là “nhỏ hoặc không đáng kể” theo nghĩa của quy chế.

  1. Mã vụ việc: DOC Case No. A-580-809 Circumvention Inquiry

Một số ống thép hàn tròn không hợp kim từ Hàn Quốc –Yêu cầu điều tra lẩn tránh thuế

Certain Circular Welded Non-Alloy Steel Pipe from the Republic of Korea
Request for Circumvention Inquiry

Một số công ty trong nước đã đệ đơn yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ (DOC) bắt đầu cuộc điều tra về hành vi gian lận để xác định xem một số ống thép hàn tròn không hợp kim (CWP) hoàn thành ở Việt Nam sử dụng thép cán nóng (HRC) sản xuất ở Hàn Quốc có đang lẩn tránh lệnh thuế chống bán phá giá đối với CWP từ Hàn Quốc hay không và theo đó nên bao gồm trong phạm vi lệnh thuế CWP Hàn Quốc.

  1. Mã vụ việc: DOC Case Nos. A-570-914 and C-570-915

Ống hình chữ nhật thành nhẹ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

– Yêu cầu điều tra lẩn tránh

Light-Walled Rectangular Pipe and Tube from the People’s Republic of China
– Request for Circumvention Inquiry

Một số công ty trong nước đã đệ đơn yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ (DOC) bắt đầu cuộc điều tra về hành vi gian lận để xác định xem Ống hình chữ nhật thành nhẹ  (“LWRPT”) được hoàn thiện tại Việt Nam sử dụng thép cán nóng (“HRS”) được sản xuất tại Trung Quốc có đang lách thuế chống bán phá giá (“AD”) và thuế chống trợ cấp (“CVD “) lệnh thuế LWRPT từ Trung Quốc hay không và theo đó, phải được bao gồm trong phạm vi của lệnh LWRPT Trung Quốc.

Xem thêm ...