Ca-na-đa thông báo áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời và khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm thép nhập khẩuNgày 11/10/2018, Ca-na-đa đã thông báo áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời và khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm thép, cụ thể:

  1. Biện pháp tự vệ tạm thời

Tiếp theo thông báo ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính Ca-na-đa về việc lấy ý kiến các bên liên quan ở Ca-na-đa (các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, người tiêu dùng Ca-na-đa…) về khả năng áp dụng biện pháp tự vệ (bao gồm cả việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời) đối với sản phẩm thép nhập khẩu, ngày 10 tháng 10 năm 2018, Bộ Tài chính Ca-na-đa đã thông báo áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung 25% đối với (07) nhóm sản phẩm thép gồm:

(1) Thép hợp kim hoặc không hợp kim cán phẳng có các mã HS51.00.10; 7208.51.00.93; 7208.51.00.94; 7208.51.00.95; 7208.52.00.10; 7208.52.00.93; 7208.52.00.96; 7225.40.00.10; 7225.40.00.20; 7225.40.00.30; 7225.40.00.40; 7225.40.00.50

(2) Thép không hợp kim dạng thanh và que có các mã HS10.00.00; 7214.20.00.00

(3) Ống, ống dẫn và thanh hình ống có các mã HS:19.00.10; 7304.19.00.20; 7304.29.00.11; 7304.29.00.19; 7304.29.00.21; 7304.29.00.29; 7304.29.00.31; 7304.29.00.39; 7304.29.00.81; 7304.29.00.89; 7305.11.00.10; 7305.11.00.20; 7305.12.00.10; 7305.12.00.30; 7305.19.00.10; 7305.19.00.20; 7306.19.00.10; 7306.19.00.90; 7306.29.00.11; 7306.29.00.19; 7306.29.00.51; 7306.29.00.59; 7306.29.00.61; 7306.29.00.69.

(4) Tấm thép hợp kim hoặc không hợp kim cán nóng có các mã HS25.00.00; 7208.26.00.00; 7208.27.00.00; 7208.36.00.00; 7208.37.00.10; 7208.37.00.20; 7208.37.00.50; 7208.38.00.10; 7208.38.00.20; 7208,38.00.50; 7208.39.00.00; 7208.53.00.00; 7208.54.00.00; 7208.90.00.00; 7211.14.00.90; 7211.19.00.90; 7225.30.00.00; 7226.91.00.00.

(5) Thép không hợp kim cán phẳng, đã phủ, mạ hoặc tráng:70.00.00; 7212.40.00.00

(6) Dây thép không gỉ có các mã HS00.00.10; 7223.00.00.20

(7) Thép dạng thanh hoặc que cán nóng có các mã HS 20.00.10; 7213.91.00.11; 7213.91.00.21; 7213.91.00.31; 7213.99.00.10; 7213.99.00.30; 7213.99.00.50; 7227.90.00.10

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 năm 2018.

Biện pháp tự vệ tạm thời sẽ loại trừ áp dụng cho: (i) sản phẩm bị điều tra nhập khẩu từ các nước Hoa Kỳ, Chi lê, Israel, Me-xi-cô (ngoại trừ sản phẩm thuộc hai nhóm “3” “7” nhập khẩu hoặc xuất xứ từ Me-xi-cô); (ii) các sản phẩm nhập khẩu và có xuất xứ từ các nước đang phát triển hưởng Thuế quan ưu đãi phổ cập (GSP- General Preferential Tariff) trong trường hợp lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra từ các nước này trong năm 2017 không lớn hơn 3% tổng lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra vào nước này, và tổng lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra từ các nước hưởng GSP vào Ca-na-đa trong năm 2017 không vượt quá 9% tổng lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra vào Ca-na-đa, tuy nhiên nhóm sản phẩm “2” nhập khẩu từ Việt Nam sẽ không được loại trừ.

Biện pháp tự vệ tạm thời dự kiến được áp dụng trong thời gian 200 ngày dưới hình thức hạn ngạch thuế quan. Cụ thể, mức thuế 25% sẽ được áp dụng khi lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch.

Ca-na-đa đưa ra 7 mức hạn ngạch thuế quan (TRQ) tạm thời tương ứng với 7 nhóm sản phẩm. Mỗi mức TRQ sẽ được áp dụng cho 04 giai đoạn (mỗi thời kỳ 50 ngày liên tiếp): Giai đoạn 1: 25/10-13/12/2018; Giai đoạn 2: 14/12/2018-1/2/2019; Giai đoạn 3: 2/2-23/3/2019; Giai đoạn 4: 24/3-12/5/2019.

Lượng hàng hoá được phép nhập khẩu dưới mỗi TRQ trong mỗi thời kỳ như sau:

Sản phẩm Hạn ngạch cho mỗi thời kỳ (tấn) Tổng hạn ngạch cho 200 ngày (tấn) Thị phần tối đa của tổng hạn ngạch cho mỗi nước
Nhóm 1 12.918 51.672 23%
Nhóm 2 35.332 141.328 23%
Nhóm 3 64.348 257.392 23%
Nhóm 4 15.299 61.196 37%
Nhóm 5 11.635 46.540 35%
Nhóm 6 467 1.868 25%
Nhóm 7 11.513 46.052 47%

TRQ sẽ được quản lý bằng các giấy phép nhập khẩu chuyến hàng đặc biệt được phát hành trên nguyên tắc “chuyến hàng đến trước được cấp phép trước” (first come, first served) cho đến khi hết thị phần tối đa được phân bổ cụ thể cho mỗi nước. Chu kỳ TRQ sẽ lặp lại vào đầu mỗi thời kỳ.

Thông tin chi tiết xem tại https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn18-17-eng.html

  1. Khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chính thức

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, căn cứ trên kết quả điều tra sơ bộ của Bộ Tài chính Ca-na-đa, Toà án thương mại quốc tế Ca-na-đa (CITT) đã thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu theo quy định tại Điều 20(a) của Đạo luật Toà án thương mại quốc tế Ca-na-đa.

Các sản phẩm bị điều tra gồm 07 nhóm sản phẩm như trên.

Thời kỳ điều tra: 01/01/2015 đến 01/01/2018.

Vụ việc điều tra này được khởi xướng nhằm xác định liệu việc nhập khẩu các sản phẩm thép nêu trên đây vào Ca-na-đa có đang gia tăng về số lượng, là nguyên nhân chủ yếu gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất các sản phẩm tương tự nội địa nước này hay không.

Ngoài ra, CITT cũng sẽ loại trừ các sản phẩm nhập khẩu và có xuất xứ từ các nước đang phát triển hưởng Thuế quan ưu đãi phổ cập (GSP- General Preferential Tariff) trong trường hợp: (i) lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra từ các nước này nhỏ hơn 3% tổng lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra vào Ca-na-đa, và (ii) tổng lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra từ các nước trong nhóm (i) không vượt quá 9% tổng lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra vào Ca-na-đa.

Dự kiến, CITT sẽ nộp báo cáo kết quả điều tra và khuyến nghị lên Chủ tịch Hội đồng để ra quyết định vào ngày 3 tháng 4 năm 2019.

Lịch trình điều tra dự kiến như sau:

11/10/2018 Thông báo khởi xướng, Đăng bản câu hỏi điều tra (tải tại trang web: http://www.citt-tcce.gc.ca/en/questionnaires)
29/10/2018 Thời hạn nộp thông báo đăng kí bên tham gia và Thông báo đại diện
31/10/2018 Thời hạn trả lời các bản câu hỏi và CITT tổ chức phiên thảo luận từ xa với các bên nộp thông báo đăng kí bên tham gia và Thông báo đại diện
26/11/2018 Công bố các bằng chứng của CITT
Trưa 6/12/2018 Thời hạn các bên gửi bình luận
Trưa 13/12/2018 CITT trả lời bình luận của các bên
27/12/2018 Thời hạn kết luận sơ bộ
3/01/2019-22/01/2019 CITT tổ chức phiên điều trần công khai về thiệt hại và biện pháp khắc phục đối với từng nhóm sản phẩm (ngày tháng cụ thể xem trong thông báo khởi xướng kèm theo)
03/4/2018 Ban hành báo cáo gồm khuyến nghị của CITT

Thông tin chi tiết xem tại https://citt-tcce.gc.ca/en/node/8405 và tại thông báo khởi xướng tại đây.

CITT thông báo mọi phản hồi hoặc câu hỏi liên quan tới thông báo khởi xướng này (nếu có) cần được gửi về địa chỉ: “Registrar, Canadian International Trade Tribunal, 15th Floor, 333 Laurier Avenue West, Ottawa, Ontario K1A 0G7, 613-991-0678 (telephone) or 1-844-503-3562 (North American toll-free) or citt-tcce@tribunal.gc.ca (e-mail)” bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

(Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài)

Xem thêm ...