Canada đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn (CORE) từ Việt Nam và một số nướcNgày 08/11/2019, Canada đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn (CORE) từ Việt Nam và một số nước

Thông tin vụ việc
– Sản phẩm bị điều tra: thuộc các mã HS 7210.30.00, 7210.49.00,
7210.61.00, 7210.69.00, 7212.20.00, 7212.30.00, 7212.50.00, 7225.91.00,
7225.92.00, 7226.99.00.
– Giai đoạn điều tra AD, CVD: 01/07/2018 – 30/6/2019
– Nguyên đơn: Công ty ArcelorMittal Dofasco G.P. (AMD)
– Chương trình trợ cấp bị điều tra: gồm 10 chương trình liên quan đến
miễn thuế nhập khẩu; ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; miến/giảm tiền
thuê đất, cho vay ưu đãi, bảo lãnh vay, bao thanh toán xuất khẩu; ưu đãi,
miễn/giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; khấu hao nhanh tài sản cố định; hỗ trợ
đầu tư; xúc tiến xuất khẩu; các hình thức hỗ trợ khác.
– Điều tra theo Section 20: trong vụ việc này, CBSA cũng điều tra vấn đề
tình hình thị trường đối với ngành thép cuộn (flat-rolled steel sector) của Việt
Nam trong đó bao gồm sản phẩm bị điều tra theo Mục 20 của Đạo luật các Biện
pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA) của Canada. Điều này căn cứ cáo buộc của
Nguyên đơn về việc giá bán nội địa ở thị trường Việt Nam bị can thiệp bởi
Chính phủ.
– Các doanh nghiệp Việt Nam bị nêu trong Thông báo khởi xướng:
khoảng 16 doanh nghiệp và các công ty liên kết.
– Thủ tục điều tra:
Cùng với thông báo khởi xướng, CBSA đã ban hành Bản câu hỏi điều tra
AD, CVD và Section 20 đối với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam (gửi
kèm). Thời hạn trả lời Bản câu hỏi là ngày 16 tháng 12 năm 2019.
– CBSA dự kiến sẽ ban hàng kết luận sơ bộ về phá giá và trợ cấp trong
vòng 90 ngày kể từ ngày khởi xướng (dự kiến tháng 02/2020) trong khi Tòa
Thương mại quốc tế Canada sẽ ban hành kết luận sơ bộ về thiệt hại trong trong
60 ngày kể từ ngày khởi xướng (dự kiến tháng 01/2020). Trong trường hợp
CITT kết luận sơ bộ không có thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa Canada,
vụ việc sẽ được chấm dứt.

(Nguồn: Cục PVTM)

Xem thêm ...