Cảnh báo khả năng Ấn Độ áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu thép từ Việt NamNgày 19/9/2017, Hiệp hội Thép Việt Nam nhận được thông tin cảnh báo từ Cục Phòng vệ Thương mại- Bộ Công Thương về việc Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cảnh báo về nguy cơ bị áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu mặt hàng thép từ Việt Nam.

Các doanh nghiệp vui lòng thông tin về lượng hàng xuất khẩu sang Ấn Độ và theo dõi tình hình thị trường nước xuất khẩu đến Văn phòng VSA/ Cục Phòng vệ Thương mại để cùng phối hợp.
Chi tiết nội dung thông báo vui lòng xem file đính kèm.

Xem thêm ...