Chương trình xét, tôn vinh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” là hình thức tôn vinh và công nhận của Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (Hiệp hội) đối với các doanh nghiệp đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phê duyệt và ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau thành công của năm 2021 và 2022, Chương trình xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023 tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh và công nhận các doanh nghiệp đã áp dụng, thực thi tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam; thúc đẩy việc xây dựng văn hóa kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước. Lễ tôn vinh và trao chứng nhận sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ ba năm 2023, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11/2023 (nhân dịp ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 10/11) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023. Theo quy chế, các doanh nghiệp tham gia chương trình không phải đóng bất cứ một khoản kinh phí nào và Ban tổ chức xin phép không nhận tài trợ của các doanh nghiệp tham gia.

Thông tin chi tiết xin xem tại: https://vhkd2023.vnabc.org.vn/doanh-nghiep-dat-chuan-vhkd-2023

Xem thêm ...