Thư mời tham gia chương trình xét công nhân doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2024“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” là hình thức tôn vinh và công nhận của Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đối với các doanh nghiệp đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

Sau thành công của các năm 2021, 2022 và 2023, Chương trình xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2024 tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh và công nhận các doanh nghiệp đã áp dụng, thực thi tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam; thúc đẩy việc xây dựng văn hóa kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước. Lễ tôn vinh và trao chứng nhận sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ tư năm 2024, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11/2024 (nhân dịp ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 10/11) tại Hà Nội.
Với tôn chỉ Minh bạch; Công tâm; Công bằng để chọn ra những Doanh nghiệp thực sự xứng đáng đại diện cho những chuẩn mực đạo đức và văn hoá kinh doanh Việt Nam, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2024. Theo Quy chế, các doanh nghiệp tham gia chương trình không phải đóng bất cứ một khoản kinh phí nào và Ban tổ chức xin phép không nhận tài trợ của các doanh nghiệp tham gia.

Xem thêm ...