Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mạiCục Phòng vệ thương mại (PVTM) – Bộ Công Thương hiện đang triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. Đề nghị các doanh nghiệp thành viên nghiên cứu nội dung dự thảo và gửi ý kiến về cho Văn phòng Hiệp hội Thép tổng hợp trước ngày 30/8/2023.

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đối với nội dung dự thảo Thông tư, Cục PVTM trân trọng đề nghị Quý đơn vị nghiêm cứu và cho ý kiến về Hồ sơ dự thảo Thông tư.

Chi tiết dự thảo Thông tư xin xem tại đây.

Xem thêm ...