Cục Quản lý cạnh tranh hoàn tất Báo cáo cuối cùng vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài (mã vụ việc:SG04)Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành đã ban hành Quyết định số 14296/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài có các mã HS như sau: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00. […]

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành đã ban hành Quyết định số 14296/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài có các mã HS như sau: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.
Ngày 07 tháng 3 năm 2016, trên cơ sở Báo cáo điều tra sơ bộ của Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT), Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 862/QLCT-P2 về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, với mức thuế lần lượt là 23,3% và 14,2% cho phôi thép và thép dài. Biện pháp này được áp dụng tối đa là 200 ngày kể từ ngày có hiệu lực.
Căn cứ Điều 18 Pháp lệnh về Tự vệ, Cơ quan điều tra kết thúc điều tra trong vòng 06 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra. Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Cục QLCT đã trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét Báo cáo cuối cùng.
Sau khi có ý kiến chỉ đạo từ Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục QLCT sẽ gửi dự thảo Báo cáo cuối cùng đến tất cả các bên liên quan đóng góp ý kiến trước khi ban hành Quyết định chính thức của vụ việc.
Trên đây là cập nhật diễn biến vụ việc điều tra tự vệ SG04, Cục QLCT xin thông báo đến tất cả các bên liên quan để nắm tình hình vụ việc.
Mọi thông tin xin liên hệ:
Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước
Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (+84 4) 2220 5002 (máy lẻ: 1035)
Fax: (+84 4) 2220 5003
Email: quynhpm@moit.gov.vn. (chị Mai Quỳnh)
(Phòng Điều tra các vụ kiện phòng vệ thương mại – Cục Quản lý cạnh tranh)

Xem thêm ...