Đổi mới trong EAF: Đẩy lùi ranh giới hỗn hợp nạp liệu và hiệu suấtTham gia với chúng tôi và ông Paolo Stagnoli, Trưởng phòng Kỹ thuật, Tenova, trong hội thảo trực tuyến vào Thứ Sáu, 29 tháng 5 lúc 3:30 PM (giờ Việt Nam), 5:30 PM (giờ Singapore), 1:30 PM (Giờ Dubai) để tìm hiểu sự đổi mới trong EAF đẩy lùi ranh giới hỗn hợp nạp liệu và hiệu suất của Tenova như thế nào.

Hội thảo tập trung vào những điểm chính sau đây:

CONSTEEL như một công nghệ nấu chảy phế liệu cho tương lai, kết hợp hiệu quả năng lượng, kiểm soát khí thải, khả năng sử dụng nhiều nguyên liệu thô khác nhau.
CONSTEEL / FMF như một công cụ chuyển tiếp cho các nhà máy luyện gang liên hợp theo hướng giảm lượng khí thải CO2.
Cải tiến liên tục tự động hóa EAF để hỗ trợ vận hành và bảo trì.

Link đăng ký tại đây: https://www.steelmintevents.com/webinars/innovation-in-eaf-pushing-the-boundary-of-charge-mix-and-productivity/

Xem thêm ...