Hoa Kỳ huỷ bỏ rà soát thuế chống bán phá giá ống thép dẫn dầu (OCTG) từ Việt NamNgày 25 tháng 5 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo trên Công báo liên bang về việc huỷ bỏ rà soát hành chính biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu - OCTG (gồm các mã HS: 730429, 730629, 730520, 730439, 730459) nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 1/9/2015 đến ngày 31/08/2016 (POR2).

Trước đó, ngày 9 tháng 11 năm 2016, DOC đã đăng Công báo liên bang về việc khởi xướng điều tra rà soát theo yêu cầu của nguyên đơn trong vụ việc. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 2 năm 2017, nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát này. Căn cứ theo 19 CFR 351.213 (d) (1) DOC sẽ huỷ bỏ rà soát hành chính nếu bên yêu cầu rà soát rút lại đề nghị trong vòng 90 ngày kể từ ngày ngày đăng Công báo Liên bang khởi xướng rà soát hành chính. Trong vụ việc này, các nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát trong thời hạn quy định. Do đó, DOC đã quyết định sẽ huỷ bỏ rà soát hành chính biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu – OCTG.

Ngoài ra, ngày 12 tháng 4 năm 2017, DOC đã ban hành kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu – OCTG nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 25/02/2014 đến ngày 31/08/2015 (POR1). Theo đó, DOC xác định mức thuế cuối cùng đối với công ty bị đơn bắt buộc của Việt Nam là 0.00% và mức thuế suất toàn quốc là 111.47%

(Vinanet 30/5/2017)

Xem thêm ...