Hội nghị phổ biến quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về thép cốt bê tôngNgày 24/5/2019, tại Tp. Hồ Chí Minh, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Thép Việt Nam và Tổng Công ty Thép Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Phổ biến quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về thép cốt bê tông. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Cơ quan Nhà nước, Hiệp hội và 70 doanh nghiệp sản xuất thép cốt bê tông phía Nam.

Đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam, Ông Nguyễn Nguyên Ngọc – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Giám đốc Công ty Thép Miền Nam đã phát biểu và trình bày về tổng quan ngành công nghiệp thép Việt Nam năm 2018, triển vọng năm 2019.

Tiếp đó, đại diện Viện TCCLVN, Ban soạn thảo đã trình bày dự thảo sửa đổi QCVN 7:2011/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông và bộ TCVN 1651 Thép cốt bê tông vừa được Bộ Khoa học và công nghệ công bố năm 2018.

Xem thêm ...