Hội Thảo lưu động Quốc tế với chủ đề “Nâng Cao Lợi Nhuận Thông Qua Sản Xuất Chuẩn”Hiệp hội Thép Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Thép Việt Nam và Hiệp hội Thép Đông Nam Á tổ chức Hội thảo kỹ thuật lưu động cao lợi nhuận trong vào Thứ Tư ngày 19/3/2014, tại Tầng 8 - Toà nhà Tổng Công ty Thép Việt Nam - số 91 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội ,tại Tầng 8 - Toà nhà Tổng Công ty Thép Việt Nam - số 91 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội. Nội dung chi tiết của Hội thảo gồm các chủ đề như sau:

• “Tiết kiệm năng lượng và chi phí điện năng ở Feng Hsin” của Ông Li-cheng Wang đến từ Công ty Sắt và Thép Feng Hsin Iron & Steel.
• “Nghiên cứu dữ liệu cho nâng cao hiệu quả sản xuất trong quá trình sản xuất thép”, của Tiến sĩ. Hiroshi Narazaki từ Kobe Steel, LTD.
• “Xác định những nguyên nhân cơ bản để giải quyết các vấn đề trong sản xuất cán sử dụng các công cụ sản xuất sạch” của Ông Phillip Grahame đến từ Công ty OneSteel, Australia.
• “Giảm lãng phí thời gian trong các nhà máy thép của POSCO để nâng cao hiệu quả sản xuất bằng cách thực hiện QSS (Quick Six Sigma)” của Ông Jee, Kyung Eun, from POSCO Korea.

Xem thêm ...