Hội thảo “Ngành thép và các ngành công nghiệp sử dụng thép- Thúc đẩy hợp tác chuỗi công nghiệp thép giữa Việt Nam & Đài Loan”Ngày 14/9/2018, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) và Hiệp hội Thép Đài Loan (TSIIA) cùng với Trung tâm Nghiên cứu Đài Loan- ASEAN (TASC) thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Chung Hua, và Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (INAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Ngành thép và chuỗi các ngành công nghiệp sử dụng thép- Tăng cường hợp tác phát triển giữa Việt Nam & Đài Loan”

Nội dung Hội thảo bao gồm:

  • Báo cáo 1: Ngành thép và các ngành công nghiệp trọng điểm Việt Nam – Hợp tác Việt Nam- Đài Loan, Bà Kristy Hsu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đài Loan ASEAN, Viện Nghiên cứu Kinh tế Chung Hua, Đài Loan

  • Báo cáo 2: Hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp Việt-Đài từ góc nhìn của Việt Nam, TS. Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

  • Báo cáo 3: Hợp tác ngành thép Việt – Đài giữa chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, TS. Phí Hồng Minh, Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Mông Cổ và các vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

  • Báo cáo 4: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp Thép Việt Nam -Cơ hội và thách thức, Ông Nguyễn Văn Sưa – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam

  • Báo cáo 5: Hợp tác giữa Việt Nam – Đài Loan trong việc phát triển ngành thép Việt Nam, Ông Wu, Chin-Long – Phó Tổng Giám đốc Thương mại Công ty CP China Steel Sumikin VN

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của gần 100 đại biểu đại diện các Cơ quan Nhà nước, các Viện Nghiên cứu, các nhà sản xuất thép của Việt Nam, Đài Loan, và các đơn vị truyền thông đã viết bài, đưa tin về Hội thảo.

Xem thêm ...