Hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong lộ trình thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng 0”Cục Biến đổi khí hậu (DCC), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) và Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng kính mời tham dự Hội thảo

Cục Biến đổi khí hậu (BĐKH), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong lộ trình thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng 0”.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ trì: Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu.
 
Cục Biến đổi khí hậu (DCC), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) và Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng kính mời đại diện Quý Hiệp hội tham dự Hội thảo nêu trên.
Quý vị vui lòng đăng ký trước ngày 24/06/2022 với Bà Hà Thu Hằng, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường; điện thoại 0345961584, email: hathuhang183@gmail.com.
 
Chương trình chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

Xem thêm ...