Hội thảo “Thực trạng công tác chế biến và sử dụng xỉ gang thép ở Việt Nam”Sáng ngày 5/10/2018 tại Khách sạn Fortuna Hà Nội, Hiệp hội Thép Việt Nam và Hiệp hội Xi măng Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Thực trạng công tác chế biến và sử dụng xỉ gang thép ở Việt Nam”.

Nội dung chính của buổi hội thảo nhằm múc đích giới thiệu, tuyên truyền để mọi người hiểu rõ, quan niệm đúng xỉ gang lò cao, xỉ thép lò điện, lò chuyển không phải là phế thải công nghiệp mà là sản phẩm phụ của công nghệ sản xuất gang thép. Đó là nguyên liệu cần thiết sau khi được xử lý trở thành phụ gia có hoạt tính cao cho sản xuất xi măng, cấp phối bê tông cho các ngành xây dựng, kết cấu hạ tầng giao thông, v.v góp phần giảm giá thành bê tông trộn sẵn, giảm phát thải CO2 cho ngành công nghiệp xi măng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và nâng cao chất lượng của các công trình xây dựng. Hội thảo tập trung vào 6 báo cáo trình bày của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và sử sụng xỉ, cụ thể như sau:

  • Báo cáo 1: Công tác chế biến, tiêu thụ và sử dụng xỉ hạt lò cao tại Công ty CP Thép Hòa Phát.

  • Báo cáo 2: Công tác xử lý, tiêu thụ và sử dụng xỉ thép tại Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp (FORMOSA) Hà Tĩnh.

  • Báo cáo 3: Thực trạng công tác sản xuất, thu hồi kim loại và sử dụng xỉ thép ở Công ty Thép Miền Nam.

  • Báo cáo 4: Báo cáo xỉ hạt lò cao ứng dụng và phát triển.

  • Báo cáo 5: Xi măng xỉ INSEE.

  • Báo cáo 6: Giới thiệu các TCVN về xỉ hạt lò cao, xỉ hạt lò cao nghiền min dùng cho bê tông và vữa; xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng, Viện VLXD, Bộ Xây dựng

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, thu hút được sự tham gia đông đảo của các nhà sản xuất thép; các công ty chế biến và sử dụng xỉ thép, các chuyên gia nghiên cứu và sự quan tâm của truyền thông về ý nghĩa của buổi Hội thảo.

 

Các đại biểu tham dự thảo luận sôi nổi trong giờ nghỉ và sau các bài báo cáo

Xem thêm ...