Khảo sát năng lực trình độ công nghệ ngành thép 2021Hiện nay, Ban Thường trực VSA đang tổ chức thực hiện khảo sát năng lực công nghệ sản xuất của các công ty thành viên Hiệp hội là các nhà sản xuất thép để thống kê, tổng hợp hình thành cơ sở dữ liệu thông tin nội bộ của Hiệp hội. Việc thu thập thông tin nhằm góp phần giúp Hiệp hội đánh giá đúng thực trạng ngành, có cơ sở để tham gia ý kiến với các Cơ quan Quản lý Nhà nước góp phần cải thiện cơ chế chính sách có liên quan, nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội trong thời gian tới.

Kính gửi Ban Lãnh đạo Công ty,
Hiệp hội Thép Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong suốt thời gian qua.
Hiện nay, Ban Thường trực VSA đang tổ chức thực hiện khảo sát năng lực công nghệ sản xuất của các công ty thành viên Hiệp hội là các nhà sản xuất thép để thống kê, tổng hợp hình thành cơ sở dữ liệu thông tin nội bộ của Hiệp hội. Việc thu thập thông tin nhằm góp phần giúp Hiệp hội đánh giá đúng thực trạng ngành, có cơ sở để tham gia ý kiến với các Cơ quan Quản lý Nhà nước góp phần cải thiện cơ chế chính sách có liên quan, nhằm tăng  hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội trong thời gian tới.

VSA kính đề nghị Ban Lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên VSA quan tâm, chỉ đạo giải quyết việc cung cấp số liệu vào “Phiếu khảo sát năng lực công nghệ sản xuất” gửi về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 30/6/2021.

Mẫu Phiếu khảo sát năng lực công nghệ sản xuất xin download tại đây.

VSA rất mong nhận được sự hợp tác của quý doanh nghiệp thành viên.
Trân trọng!
(P/s: Các thông tin thu thập chỉ lưu hành nội bộ, và phục vụ công tác tổng hợp dữ liệu ngành của VSA và sẽ được bảo mật thông tin của từng doanh nghiệp).

Xem thêm ...