Lãnh đạo Hiệp Hội Thép Việt Nam thăm và làm việc với các doanh nghiệp Miền TrungNgày 13 & 14/3/2014, Thường trực Hiệp hội Thép Việt Nam do Ông Hồ Nghĩa Dũng - Chủ tịch VSA dẫn đầu sẽ tới thăm, trao đổi ý kiến về tình hình SX - KD Quí I/2014 với Lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Hiệp hội và một số doanh nghiệp sản xuất thép miền Trung

Ngày 13 & 14/3/2014, Thường trực Hiệp hội Thép Việt Nam do Ông Hồ Nghĩa Dũng – Chủ tịch VSA dẫn đầu sẽ tới thăm, trao đổi ý kiến về tình hình SX – KD Quí I/2014 với Lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Hiệp hội và một số doanh nghiệp sản xuất thép miền Trung

Xem thêm ...