Malaysia ra thông báo về Kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá mặt hàng tôn phủ màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt NamTheo thông tin từ Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công thương, ngày 25 tháng 9 năm 2015, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITI) đã ra thông báo chính thức về Kết luận sơ bộ đối với vụ việc điều tra chống bán phá giá (AD) đối với sản phẩm tôn phủ màu (Prepainted, Painted or Colour Coated Steel Coils) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tạm thời áp dụng đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam là từ 5,68% đến 16,45%.

Mức thuế sơ bộ này sẽ được áp dụng từ ngày 26 tháng 9 năm 2015 đến ngày 23 tháng 01 năm 2016
Một số thông tin chung về vụ việc:
1.     Ngày khởi xướng điều tra: 28/4/2015.
2.     Sản phẩm bị điều tra: Tôn phủ màu gồm các mã HS 7210.70 210, 7210.70 290 và  7210.70 900 và mã biểu thuế AHTN 7210.70.10 00, 7210.70.90 20 và 7210.70.90 90
3.     Nguyên đơn: Công ty FIW Steel Sdn. Bhd.
4.     Giai đoạn điều tra: 01/10/2013 – 30/9/2014 (giai đoạn xem thiệt hại từ 01/10/2011 – 30/9/2013).
Giai đoạn tiếp theo:
Theo thông báo của MITI, các bên liên quan phải gửi bản đệ trình các ý kiến bình luận cùng với các bằng chứng cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình trước khi cơ quan điều tra ban hành kết luận cuối cùng về vụ việc.
Trong trường hợp không có bản đệ trình nào được gửi trong thời hạn quy định, cơ quan điều tra sẽ tiến hành và công bố kết luận cuối cùng dựa trên các chứng cứ có sẵn (facts available).
Mọi thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp tới:
Bộ phận Thương mại
Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế (MITI)
Level 14, Block 8, Government Offices Complex
Jalan Duta 50622 Kuala Lumpur
MALAYSIA
Số điện thoại: (603) 6200-0111
Số fax: (603) 6201-6394
Địa chỉ e-mail: gayatri.miti@1govuc.gov.my/
 
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội
Điện thoại: (04)222. 05002  (Anh Tuấn Nghĩa – máy lẻ 1029).

Fax: (04)222.05003

(Theo Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công thương)

Xem thêm ...