Thành lập Tổ Công tác xây dựng quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu thép vào Việt NamHiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã nhận được công văn số 8192/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và công văn số 3476/TĐC-HCHQ của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ngày 25/10/2023 về kiến nghị xây dựng quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu thép vào Việt Nam của VSA.

Theo đó, để triển khai ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và chuẩn bị báo cáo Tổng Cục Tiêu chuẩn chất lượng, VSA kính đề nghị các doanh nghiệp phối hợp tham gia cùng Hiệp hội:

  1. Cử đại diện Lãnh đạo, cán bộ (kỹ thuật, quản lý chất lượng của nhà máy) tham gia Tổ Công tác Hiệp hội về xây dựng các quy định quản lý chất lượng thép nhập khẩu và sản xuất trong nước (Họ tên/ Chức vụ/ Số điện thoại/ Email). Link đăng kí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKPWAoAWl6tJ8sJ07-duzdPrrLfy5a9lokEoXEmY3f5pLf8g/viewform
  2. Cung cấp thông tin về các mác thép, sản phẩm thép doanh nghiệp đang sản xuất, (có thể và sẽ sản xuất) để VSA tổng hợp xây dựng đề cương báo cáo Bộ Khoa học công nghệ, nhằm xây dựng quy định quản lý thép nhập khẩu.

Download biểu mẫu.

VSA trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp thành viên hợp tác, hỗ trợ cung cấp thông tin.

Thời hạn gửi lại biểu mẫu thông tin về Văn phòng Hiệp hội: Trước ngày 28/11/2023 theo địa chỉ email: vietnam.steel.association@gmail.com

Xem thêm ...