Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Thép Việt Nam và Tổng Cục Hải quanNgày 17/6/2016, Ông Hồ Nghĩa Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam đã ký bản thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Thép Việt Nam với Ông Vũ Ngọc Anh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

VSA và Tổng cục Hải quan thông qua nội dung chính của bản thỏa thuận hợp tác:

  • Thông tin: (i) Phối hợp thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp thành viên; (ii) Hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách, quy định, thủ tục hải quan cho doanh nghiệp thành viên; (iii) Tập huấn cho cán bộ hải quan kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thép.
  • Tham vấn: Phối hợp tổ chức tham vấn nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực hải quan, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.
  • Hợp tác

– Khuyến khích doanh nghiệp thành viên tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan thông qua việc đề cử các doanh nghiệp có quá trình chấp hành tốt pháp luật hải quan tham gia quan hệ đối tác thường xuyên với Cục Hải quan tỉnh/thành phố, tham gia các chương trình chuyên đề với cơ quan hải quan các cấp.

– Trao đổi thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý của mỗi bên trong phạm vi thẩm quyền pháp luật cho phép và theo danh mục thông tin.

– Giám sát việc thực thi pháp luật hải quan của doanh nghiệp thành viên VSA, cán bộ công chức hải quan.

DSC_0069 HQ

Cơ chế hợp tác, phối hợp giữa VSA và Tổng cục Hải quan

– Hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch hợp tác hàng năm trên cơ sở nội dung thỏa thuận tại văn bản hợp tác này.

– Kế hoạch hợp tác sẽ được trình lên cấp có thẩm quyền mỗi bên phê duyệt trong tháng Một hàng năm.

– Việc lựa chọn và giới thiệu doanh nghiệp tham gia quan hệ đối tác với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được thực hiện hàng năm và trên cơ sở đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật theo quy định của pháp luật hải quan hiện hành.

– Hiệp hội Thép Việt Nam phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn cho cơ quan Hải quan các cấp về một số kiến thức liên quan đến mặt hàng thép xuất nhập khẩu và các hành vi gian lận thương mại ghi nhận được để giúp cơ quan Hải quan nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát sản phẩm thép xuất nhập khẩu.

Xem thêm ...